The sublevels

The sublevels

En del av OP5 inryms under markplan, vilket innebär att huset kan ha fler funktioner än bara vanliga kontor. Här finns det plats för till exempel retail/butik, möteslounger och ett eget gym. Huset kan även inrymma övernattningsrum, konferens, mötesytor, utbildnings- och föreläsningssalar, showroom, BikeLab eller studios. Eller en kombination av olika funktioner. Med över fyra meter i tak är det bara fantasin som sätter gränserna.

Både smart och ekonomiskt

Genom att man koncentrerar kontoren till ovanvåningarna och alla andra ytor under markplan skapas rejält tilltagna samlingsplatser i det egna huset där företagets alla medarbetare kan sammanstråla och utbyta idéer och tankar. Så mycket bättre än att ha olika mötesrummen utspridda på kontoret, och definitivt smartare än att hyra mötesplatser på stan. Och när man samlar ihop och skjuter ner funktioner under mark skapas förutom synergi också en riktigt bra totalekonomi.

The inspiration